CRT | Minimal meets Tradition by PLUS ULTRA studio | homify
PLUS ULTRA studio
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

CRT | Minimal meets Tradition

Tổng kích thước
110 m² (Khu vực)
 • Phòng khách phong cách tối giản bởi PLUS ULTRA studio Tối giản

 • Phòng khách phong cách tối giản bởi PLUS ULTRA studio Tối giản Gỗ Wood effect

 • Phòng ăn phong cách tối giản bởi PLUS ULTRA studio Tối giản Gỗ Wood effect

 • Nhà bếp phong cách tối giản bởi PLUS ULTRA studio Tối giản

 • Phòng khách phong cách tối giản bởi PLUS ULTRA studio Tối giản Gỗ Wood effect

 • Nhà bếp phong cách tối giản bởi PLUS ULTRA studio Tối giản Gỗ Wood effect

 • Phòng khách phong cách tối giản bởi PLUS ULTRA studio Tối giản

 • Phòng giải trí phong cách tối giản bởi PLUS ULTRA studio Tối giản

 • Nhà bếp phong cách tối giản bởi PLUS ULTRA studio Tối giản

 • Nhà bếp phong cách tối giản bởi PLUS ULTRA studio Tối giản

 • Phòng khách phong cách tối giản bởi PLUS ULTRA studio Tối giản

Admin-Area