HTK Office & Residence by Studio8 Architecture & Urban Design | homify
Studio8 Architecture & Urban Design

Studio8 Architecture & Urban Design

Studio8 Architecture & Urban Design
Studio8 Architecture & Urban Design
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

HTK Office & Residence

Tổng kích thước
450 m² (Khu vực)
Địa điểm
Ha Noi
 • HTK Office & Residence: Tòa nhà văn phòng by Studio8 Architecture & Urban Design

  HTK Office & Residence

 • HTK Office & Residence: Tòa nhà văn phòng by Studio8 Architecture & Urban Design

  HTK Office & Residence

 • HTK Office & Residence: Tòa nhà văn phòng by Studio8 Architecture & Urban Design

  HTK Office & Residence

 • HTK Office & Residence: Tòa nhà văn phòng by Studio8 Architecture & Urban Design

  HTK Office & Residence

Admin-Area