Apartment The Mansion by 7DESIGN ARCHITECT | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
7DESIGN ARCHITECT
7DESIGN ARCHITECT

7DESIGN ARCHITECT

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
7DESIGN ARCHITECT
7DESIGN ARCHITECT
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Apartment The Mansion

Tổng kích thước
110 m² (Khu vực)
Tổng chi phí
₫56,189,100
  • bởi 7DESIGN ARCHITECT

  • bởi 7DESIGN ARCHITECT

  • bởi 7DESIGN ARCHITECT

  • bởi 7DESIGN ARCHITECT

  • bởi 7DESIGN ARCHITECT

  • bởi 7DESIGN ARCHITECT

  • bởi 7DESIGN ARCHITECT

  • bởi 7DESIGN ARCHITECT

  • bởi 7DESIGN ARCHITECT

  • bởi 7DESIGN ARCHITECT

Admin-Area