Netsmartz | homify
Ravi Prakash Architect
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Ravi Prakash Architect
Ravi Prakash Architect
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Netsmartz

Tổng kích thước
170 m² (Khu vực)
Tổng chi phí
₫1,224,717,200
  • Ravi Prakash Architect Phòng học/văn phòng phong cách chiết trung Gỗ thiết kế White

  • Ravi Prakash Architect Phòng học/văn phòng phong cách chiết trung Gỗ thiết kế White

  • Ravi Prakash Architect Phòng học/văn phòng phong cách chiết trung Gỗ thiết kế White

  • Ravi Prakash Architect Phòng học/văn phòng phong cách chiết trung Gỗ thiết kế Multicolored

  • Ravi Prakash Architect Phòng học/văn phòng phong cách chiết trung Gỗ thiết kế Multicolored

  • Ravi Prakash Architect Phòng học/văn phòng phong cách chiết trung Gỗ thiết kế Multicolored

  • Ravi Prakash Architect Phòng học/văn phòng phong cách chiết trung Gỗ thiết kế Multicolored

  • Ravi Prakash Architect Phòng học/văn phòng phong cách hiện đại Gỗ thiết kế Multicolored

  • Ravi Prakash Architect Phòng học/văn phòng phong cách hiện đại Gỗ thiết kế Multicolored

  • Ravi Prakash Architect Phòng học/văn phòng phong cách hiện đại Gỗ thiết kế Multicolored

Admin-Area