GB Arquitectura

Laboratorios Universidad de Chile

Tổng kích thước
28 × 3.6 × 12 m / 140 m² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
  • GB Arquitectura Phòng học/văn phòng phong cách hiện đại

Admin-Area