Bathroom update | homify
THE FRESH INTERIOR COMPANY
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
THE FRESH INTERIOR COMPANY
THE FRESH INTERIOR COMPANY
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Bathroom update

Địa điểm
Kent
Tổng chi phí
₫1,947,334
 • Bathroom makeover THE FRESH INTERIOR COMPANY Phòng tắm Black

  Bathroom makeover

  A cold north facing bathroom has been given a makeover to create warmth and the feeling of a more cosy relaxing space.

  Using the current trend of a dark colour palette, Matt Black was used on the walls, a metallic copper spray was used on the radiator and bath legs with copper and dark accents around the room. Greenery has been added to create a natural and warm environment.

 • Bathroom update THE FRESH INTERIOR COMPANY Phòng tắm

  Bathroom update

  A cold north facing bathroom has been given a makeover to create warmth and the feeling of a more cosy relaxing space.

  Using the current trend of a dark colour palette, Matt Black was used on the walls, a metallic copper spray was used on the radiator and bath legs with copper and dark accents around the room. Greenery has been added to create a natural and warm environment.

 • Bathroom makeover THE FRESH INTERIOR COMPANY Phòng tắm

  Bathroom makeover

  A cold north facing bathroom has been given a makeover to create warmth and the feeling of a more cosy relaxing space.

  Using the current trend of a dark colour palette, Matt Black was used on the walls, a metallic copper spray was used on the radiator and bath legs with copper and dark accents around the room. Greenery has been added to create a natural and warm environment.

 • Bathroom makeover THE FRESH INTERIOR COMPANY Phòng tắm

  Bathroom makeover

  A cold north facing bathroom has been given a makeover to create warmth and the feeling of a more cosy relaxing space.

  Using the current trend of a dark colour palette, Matt Black was used on the walls, a metallic copper spray was used on the radiator and bath legs with copper and dark accents around the room. Greenery has been added to create a natural and warm environment.

 • Bathroom makeover THE FRESH INTERIOR COMPANY Phòng tắm

  Bathroom makeover

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["EN"] [Published] ​Stylish inspiration: Tips for making a dark bathroom work

  A cold north facing bathroom has been given a makeover to create warmth and the feeling of a more cosy relaxing space.

  Using the current trend of a dark colour palette, Matt Black was used on the walls, a metallic copper spray was used on the radiator and bath legs with copper and dark accents around the room. Greenery has been added to create a natural and warm environment.

 • Bathroom before makeover THE FRESH INTERIOR COMPANY Phòng tắm

  Bathroom before makeover

  This is the “before” shot of the bathroom, it was presented well but felt cold and stark due to its north facing position.

Admin-Area