Chalet Bungalow Transformation by JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) | homify
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previous...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Chalet Bungalow Transformation

 • 1 Chalet bungalow transformation Sleaford bởi JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

  1 Chalet bungalow transformation Sleaford

 • 2 Two Storey Extension on Chalet Bungalow bởi JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

  2 Two Storey Extension on Chalet Bungalow

 • 3 Juliet Balcony on extension bởi JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

  3 Juliet Balcony on extension

 • 4 Chalet Bungalow Makeover Lincolnshire bởi JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

  4 Chalet Bungalow Makeover Lincolnshire

 • 5 Two Storey Extension on a Chalet Bungalow bởi JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

  5 Two Storey Extension on a Chalet Bungalow

 • 6 Chalet Bungalow remodeling and extensions Sleaford bởi JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

  6 Chalet Bungalow remodeling and extensions Sleaford

 • 7 The Before Photo bởi JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

  7 The Before Photo

 • 8 Radon membrane bởi JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

  8 Radon membrane

 • 9 roof alterations bởi JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

  9 roof alterations

 • 10 extension roof structure bởi JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

  10 extension roof structure

 • 11 Finished Transformation of Chalet Bungalow bởi JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

  11 Finished Transformation of Chalet Bungalow

Admin-Area