Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh | homify
công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh

công ty cổ phần Thiết kế Ki…

công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh
công ty cổ phần Thiết kế Ki...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến

xã Thiên Hương , huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Khởi công xây dựng : tháng 4 /2017. Đang hoàn thiện ( dự kiến hoàn thành tháng 12 âm lịch 2017 ). Diện tích sàn xây dựng tầng 1: 186 m2

Tổng kích thước
600 m² (Khu vực)
 • Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến :  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh

  Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến

 • Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến :  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh

  Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến

 • Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến :  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh

  Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến

 • Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến :  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh

  Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến

 • Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến :  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh

  Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến

 • Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến :  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh

  Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến

 • Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến :  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh

  Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến

 • Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến :  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh

  Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến

 • Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến :  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh

  Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến

 • Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến :  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh

  Nhà vườn Ông Lã Duy Tiến

Admin-Area