Scala a chiocciola realizzata da NIVA-line by Ni.va. Srl | homify
Ni.va. Srl
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Ni.va. Srl
Ni.va. Srl
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Scala a chiocciola realizzata da NIVA-line

Địa điểm
Holland
 • Helicoidal staircase bởi Ni.va. Srl Hiện đại

  Helicoidal staircase

 • Helicoidal staircase bởi Ni.va. Srl Hiện đại

  Helicoidal staircase

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["US"] [Published] 7 Types of staircases to suit each home
 • Helicoidal staircase bởi Ni.va. Srl Hiện đại

  Helicoidal staircase

 • Helicoidal staircase bởi Ni.va. Srl Hiện đại

  Helicoidal staircase

Admin-Area