“Karaoke I.COOL” Thiết kế sáng tạo không thể bỏ qua by Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor | homify
Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor
Công ty Thiết kế Nội Thất T...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

“Karaoke I.COOL” Thiết kế sáng tạo không thể bỏ qua

Thời Gian: 12/2017

Nhà Đầu Tư: Công ty TNHH ICool Địa Điểm: Quận 2, HCM Diện Tích: 58m2

Địa điểm
Hồ Chí Minh
  • “Karaoke I.COOL” Thiết kế sáng tạo không thể bỏ qua bởi Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor Hiện đại
  • “Karaoke I.COOL” Thiết kế sáng tạo không thể bỏ qua bởi Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor Hiện đại
  • “Karaoke I.COOL” Thiết kế sáng tạo không thể bỏ qua bởi Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor Hiện đại
  • Karaoke Icool bởi Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor Hiện đại
  • “Karaoke I.COOL” Thiết kế sáng tạo không thể bỏ qua bởi Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor Hiện đại
  • “Karaoke I.COOL” Thiết kế sáng tạo không thể bỏ qua bởi Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor Hiện đại

Admin-Area