Container coffee by G.A Studio | homify
G.A Studio

G.A Studio

G.A Studio
G.A Studio
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Container coffee

Tổng kích thước
20 × 10 m / 200 m² (Dài, Rộng / Khu vực)
Địa điểm
Ho Chi Minh City
  • Container coffee:  Nhà by G.A Studio

    Container coffee

Admin-Area