Rekabentuk ID
Chỉnh sửa
Dự án

BBR House 2

Loại hình ban đầu:
Mẫu mã/Thiết kế/Kế hoạch sàn
Tổng kích thước:
220 m² (Khu vực)
Ảnh (4)
 • Rekabentuk ID
  Hạng mục:
  Mẫu mã/Thiết kế/Kế hoạch sàn
 • Rekabentuk ID
  Hạng mục:
  Mẫu mã/Thiết kế/Kế hoạch sàn
 • Rekabentuk ID
  Hạng mục:
  Mẫu mã/Thiết kế/Kế hoạch sàn
 • Rekabentuk ID
  Hạng mục:
  Mẫu mã/Thiết kế/Kế hoạch sàn

Admin-Area