ZGH CONSTRUCTION PTY LTD

Construction and electrical services

Tổng kích thước
30 × 3 × 10 m / 300 m² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
Tổng chi phí
₫46,355,462
  • ZGH CONSTRUCTION PTY LTD

Admin-Area