CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM

CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM

CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM
CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH, THƯƠNG MẠI KỲ HÒA.

Địa chỉ: 238 đường 3/2 Quận 10, Tp HCM.

Phạm vi: Thi công cung cấp và lắp đặt vật dụng, trang trí nội thất hoàn chỉnh Nhà khách Thành ủy số 39-39A Nguyễn Trung Trực, Bến Thành, Q1.

Hợp đồng: 14/9/2016.

Hoàn thành: 105 ngày.

Trị giá: 19 tỷ.

Tổng chi phí
₫19,000,000,000
 • CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1: Cửa ra vào by CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM

  CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1

 • CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1: Phòng ngủ by CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM

  CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1

 • CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1: Phòng ngủ by CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM

  CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1

 • CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1: Phòng ngủ by CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM

  CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1

 • CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1: Phòng ăn by CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM

  CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1

 • CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1: Phòng ăn by CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM

  CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1

 • CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1: Phòng ăn by CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM

  CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1

 • CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1: Phòng ăn by CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM

  CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1

 • CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1: Hành lang by CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM

  CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1

 • CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1: Phòng ngủ by CÔNG TY TNHH SXTM DV & TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN NAM

  CENTRAL HOTEL SỐ 39-39A NGUYỄN TRUNG TRỰC, BẾN THÀNH, QUẬN 1

Admin-Area