Diseño y Constucción de Casa Bazan en La Plata por SMF Arquitectos by SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez | homify
SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez
SMF Arquitectos / Juan Ma...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Diseño y Constucción de Casa Bazan en La Plata por SMF Arquitectos

Tổng kích thước
16 × 10 m / 140 m² (Dài, Rộng / Khu vực)
Tổng chi phí
₫2,487,204
 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 5
  ["AR"] [Published] Fachadas de casas modernas en Argentina que son deslumbrantes
  ["AR"] Modelos de casas modernas: por dentro y por fuera
  ["AR"] [Published] Diseño y construcción de casa de 140 m2 en La Plata
  ["AR"] [Published] 6 Fachadas diseñadas para casas familiares pequeñas
  ["AR"] [Published] Estudio de arquitectura y diseño urbano en La Plata
 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 2
  ["AR"] [Published] Estudio de arquitectura y diseño urbano en La Plata
  ["AR"] [Published] Diseño y construcción de casa de 140 m2 en La Plata
 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["AR"] [Published] Diseño y construcción de casa de 140 m2 en La Plata
 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 2
  ["AR"] [Published] Cómo evitar la humedad en este invierno 2019
  ["AR"] [Published] Métodos de aislación para evitar humedad en 2019
 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

 • Hiên, sân thượng phong cách hiện đại bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["AR"] [Published] Diseño y construcción de casa de 140 m2 en La Plata
 • Hiên, sân thượng phong cách hiện đại bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["AR"] [Published] Diseño y construcción de casa de 140 m2 en La Plata
 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

 • Tường & sàn phong cách hiện đại bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["AR"] [Published] Diseño y construcción de casa de 140 m2 en La Plata
 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["AR"] [Published] 10 Escaleras de madera que querrás en tu casa
 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["AR"] [Published] Diseño y construcción de casa de 140 m2 en La Plata
 • Hiên, sân thượng phong cách hiện đại bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["AR"] [Published] Diseño y construcción de casa de 140 m2 en La Plata
 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["AR"] [Published] Cómo evitar la humedad en este invierno 2019
 • bởi SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Hiện đại

Admin-Area