HOUSE CHI | homify
AE STUDIO DESIGN
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
AE STUDIO DESIGN
AE STUDIO DESIGN
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

HOUSE CHI

QUY MÔ 2 TẦNG . 150M2 . CHI PHÍ XÂY DỰNG 950TR

Tổng kích thước
15 × 7.5 × 5 m / 150 m² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
Địa điểm
Đà Nẵng
Tổng chi phí
₫950
 • HOUSE CHI bởi AE STUDIO DESIGN Hiện đại

  HOUSE CHI

  QUY MÔ 2 TẦNG . 150M2 . CHI PHÍ XÂY DỰNG 950TR

 • HOUSE CHI bởi AE STUDIO DESIGN Hiện đại

  HOUSE CHI

  QUY MÔ 2 TẦNG . 150M2 . CHI PHÍ XÂY DỰNG 950TR

 • HOUSE CHI bởi AE STUDIO DESIGN Hiện đại

  HOUSE CHI

  QUY MÔ 2 TẦNG . 150M2 . CHI PHÍ XÂY DỰNG 950TR

 • HOUSE CHI bởi AE STUDIO DESIGN Hiện đại

  HOUSE CHI

  QUY MÔ 2 TẦNG . 150M2 . CHI PHÍ XÂY DỰNG 950TR

 • HOUSE CHI bởi AE STUDIO DESIGN Hiện đại

  HOUSE CHI

  QUY MÔ 2 TẦNG . 150M2 . CHI PHÍ XÂY DỰNG 950TR

 • HOUSE CHI bởi AE STUDIO DESIGN Hiện đại

  HOUSE CHI

  QUY MÔ 2 TẦNG . 150M2 . CHI PHÍ XÂY DỰNG 950TR

 • HOUSE CHI bởi AE STUDIO DESIGN Hiện đại

  HOUSE CHI

  QUY MÔ 2 TẦNG . 150M2 . CHI PHÍ XÂY DỰNG 950TR

 • HOUSE CHI bởi AE STUDIO DESIGN Hiện đại

  HOUSE CHI

  QUY MÔ 2 TẦNG . 150M2 . CHI PHÍ XÂY DỰNG 950TR

Admin-Area