Casa CC by MOD | Arquitectura | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
MOD | Arquitectura
MOD | Arquitectura

MOD | Arquitectura

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
MOD | Arquitectura
MOD | Arquitectura
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Casa CC

Tổng kích thước
310 m² (Khu vực)
  •  Nhà gia đình theo MOD | Arquitectura, Hiện đại

  •  Nhà gia đình theo MOD | Arquitectura, Hiện đại Cục đá

  •  Phòng ăn theo MOD | Arquitectura, Bắc Âu Gỗ Wood effect

  •  Bếp xây sẵn theo MOD | Arquitectura, Bắc Âu Gỗ Wood effect

Admin-Area