Vivienda Modular Economica (VME) by Arq. Germán Perez Biello | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
Arq. Germán Perez Biello
Arq. Germán Perez Biello

Arq. Germán Perez Biello

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
Arq. Germán Perez Biello
Arq. Germán Perez Biello
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Vivienda Modular Economica (VME)

Tổng kích thước
65 m² (Khu vực)
  •  Nhà thép tiền chế theo Arq. Germán Perez Biello, Tối giản

  •  Nhà thép tiền chế theo Arq. Germán Perez Biello, Tối giản

  •  Nhà thép tiền chế theo Arq. Germán Perez Biello, Tối giản

  •  Nhà thép tiền chế theo Arq. Germán Perez Biello, Tối giản

  •  Phòng ăn theo Arq. Germán Perez Biello, Tối giản

Admin-Area