HOUSE PERU SAC
Chỉnh sửa
Dự án

TECHADO TERMOACUSTICO

Loại hình ban đầu:
Dự án & Không gian
Quy cách ban đầu:
modern
Tổng kích thước:
8 × 2.5 × 20 m / 120 m² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
Tổng chi phí:
₫140,395,935
Ảnh (1)
  • HOUSE PERU SAC Mái bằng Bê tông cốt thép White
    Hạng mục:
    Dự án & Không gian
    Quy cách:
    modern

Admin-Area