VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC by VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD. | homify
VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD.

VAN NAM FURNITURE & INTERIO…

VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD.
VAN NAM FURNITURE & INTERIO...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC

Chủ đầu tư: GLOBAL IMMIGRATION CONSULTANT.

Địa chỉ: 3D, Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. 

Phạm vi: Thiết kế, thi công cung cấp và lắp đặt nội thất cho Văn phòng. 

Diện tích: 79m2 

Hợp đồng: 11/02/2019. 

Hoàn thành: 10 ngày.

Tổng kích thước
13.88 × 5.69 m / 79 m² (Dài, Rộng / Khu vực)
Tổng chi phí
₫280,000,000
 • VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC: Phòng học/Văn phòng by VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD.

  VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC

 • VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC: Phòng học/Văn phòng by VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD.

  VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC

 • VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC: Phòng học/Văn phòng by VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD.

  VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC

 • VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC: Phòng học/Văn phòng by VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD.

  VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC

 • VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC: Phòng học/Văn phòng by VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD.

  VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC

 • VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC: Phòng học/Văn phòng by VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD.

  VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC

 • VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC: Phòng học/Văn phòng by VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD.

  VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC

 • VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC: Phòng học/Văn phòng by VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD.

  VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT GIC

Admin-Area