Residência, Estados Unidos by DelightFULL | homify
DelightFULL
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
DelightFULL
DelightFULL
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Residência, Estados Unidos

 • United States House by YØDEZEEN bởi DelightFULL Hiện đại Đồng / Đồng / Đồng thau

  United States House by YØDEZEEN

  YØDEZEEN is a very successful architectural and design studio with an extensive experience in the field of design and interior design of public and residential buildings around the world.

 • United States House by YØDEZEEN Phòng ăn phong cách hiện đại bởi DelightFULL Hiện đại Đồng / Đồng / Đồng thau

  United States House by YØDEZEEN

  This Miami House by YØDEZEEN is the perfect combination of earthy tones and silver statement lighting pieces.

 • United States House by YØDEZEEN bởi DelightFULL Hiện đại Đồng / Đồng / Đồng thau

  United States House by YØDEZEEN

  For the interiors, white color was selected as the basis. The team also used lots of marble and wooden flooring.

 • United States House by YØDEZEEN bởi DelightFULL Hiện đại Đồng / Đồng / Đồng thau

  United States House by YØDEZEEN

  This entire apartment looks extremely versatile and light thanks to the white color that has been chosen as a basic.

Admin-Area