Thiết kế nội thất văn phòng CEO tầng 3 by Công ty CP nội thất Miền Bắc | homify
Công ty CP nội thất Miền Bắc

Công ty CP nội thất Miền Bắc

Công ty CP nội thất Miền Bắc
Công ty CP nội thất Miền Bắc
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Thiết kế nội thất văn phòng CEO tầng 3

Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng hình ảnh dự án thiết kế nội thất văn phòng CEO đẹp và chuyên nghiệp nhất được thiết kế bởi Nội thất Miền Bắc

Địa điểm
Hà Nội (TP)
 • Khu lễ tân - View1: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc

  Khu lễ tân – View1

 • Khu lễ tân - View2: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc

  Khu lễ tân – View2

 • Khu lễ tân - View3: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc

  Khu lễ tân – View3

 • Khu làm việc ban kinh tế - View1: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc

  Khu làm việc ban kinh tế – View1

 • Khu làm việc ban kinh tế - View2: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc

  Khu làm việc ban kinh tế – View2

 • Khu làm việc ban kinh tế - View3: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc

  Khu làm việc ban kinh tế – View3

 • Khu làm việc trung tâm tư vấn - View1: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc

  Khu làm việc trung tâm tư vấn – View1

 • Khu làm việc trung tâm tư vấn - View2: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc

  Khu làm việc trung tâm tư vấn – View2

 • Khu làm việc trung tâm tư vấn - View3: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc

  Khu làm việc trung tâm tư vấn – View3

 • Phòng lãnh đạo trung tâm tư vấn - View1: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc

  Phòng lãnh đạo trung tâm tư vấn – View1

Admin-Area