How Many Types Of Cement Head Are There In Oilfield Drilling? by dhpetro | homify
dhpetro
dhpetro
dhpetro
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

How Many Types Of Cement Head Are There In Oilfield Drilling?

Tổng kích thước
20 × 50 × 0.2 m / 1920 م² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
Tổng chi phí
₫62,586,048

Admin-Area