Modernes Club Design - ein Interior Make-Over by Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe | homify
Kaldma Interiors – Interior Design aus Karlsruhe
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình Thống kê Cao cấp
Kaldma Interiors – Interior Design aus Karlsruhe
Kaldma Interiors - Interior...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Modernes Club Design – ein Interior Make-Over

Tổng kích thước
200 m² (Khu vực)
Tổng chi phí
₫3,374,629,170
 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["DE"] [Published] Vorher – nachher: Ein Nachtclub bekommt ein cooles Make-over
 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["DE"] [Published] Vorher – nachher: Ein Nachtclub bekommt ein cooles Make-over
 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["DE"] [Published] Vorher – nachher: Ein Nachtclub bekommt ein cooles Make-over
 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["DE"] [Published] Vorher – nachher: Ein Nachtclub bekommt ein cooles Make-over
 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["DE"] [Published] Vorher – nachher: Ein Nachtclub bekommt ein cooles Make-over
 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 2
  ["DE"] [Published] Vorher – nachher: Ein Nachtclub bekommt ein cooles Make-over
  ["DE"] [Published] Unsere neuen Experten im April: Teil 1
 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

 • Châu Á theo Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe, Châu Á Nhôm / Kẽm

 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["DE"] [Published] Vorher – nachher: Ein Nachtclub bekommt ein cooles Make-over
 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["DE"] [Published] Vorher – nachher: Ein Nachtclub bekommt ein cooles Make-over
 • bởi Kaldma Interiors - Interior Design aus Karlsruhe

Admin-Area