4-Storey Duplex Residence with Roof Deck by Structura Architects | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
Structura Architects
Structura Architects

Structura Architects

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình Thống kê Cao cấp
Structura Architects
Structura Architects
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

4-Storey Duplex Residence with Roof Deck

 • Mái hiên theo Structura Architects, Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["PH"] [Published] Stylish 4-storey duplex with a spacious roof deck in Mandaluyong City
 • Mái hiên theo Structura Architects, Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["PH"] [Published] Stylish 4-storey duplex with a spacious roof deck in Mandaluyong City
 • Mái hiên theo Structura Architects, Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["PH"] [Published] 10 Stunning Ideas for Your Next House Remodelling You Should See Now
 • Mái hiên theo Structura Architects, Hiện đại

 • Mái hiên theo Structura Architects, Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["PH"] [Published] Stylish 4-storey duplex with a spacious roof deck in Mandaluyong City
 • Phòng ngủ nhỏ theo Structura Architects, Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["PH"] [Published] Stylish 4-storey duplex with a spacious roof deck in Mandaluyong City
 • Phòng ngủ nhỏ theo Structura Architects, Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["PH"] [Published] Stylish 4-storey duplex with a spacious roof deck in Mandaluyong City
 • Nhà có sân thượng theo Structura Architects, Hiện đại

 • Nhà có sân thượng theo Structura Architects, Hiện đại

 • Nhà có sân thượng theo Structura Architects, Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["PH"] [Published] Stylish 4-storey duplex with a spacious roof deck in Mandaluyong City

Admin-Area