Interiors of a 1-BR Flat in Serendra, BGC - Actual Photos by Structura Architects | homify
Structura Architects
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình Thống kê Cao cấp
Structura Architects
Structura Architects
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Interiors of a 1-BR Flat in Serendra, BGC – Actual Photos

Tổng kích thước
60 sq ft (Khu vực)
Tổng chi phí
₫597,724,924
 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

 • bởi Structura Architects

Admin-Area