twelve 十二 ​屋頂上景觀餐廳新區域 by 抱璞室內設計 | homify
抱璞室內設計
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
抱璞室內設計
抱璞室內設計
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

twelve 十二 ​屋頂上景觀餐廳新區域

Tổng kích thước
2000 m² (Khu vực)
  • bởi 抱璞室內設計 Nhiệt đới

  • bởi 抱璞室內設計

  • bởi 抱璞室內設計

Admin-Area