APAX LEADER HẬU GIANG by Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và…

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

APAX LEADER HẬU GIANG

Tốc độ của Suối Nguồn

12 ngày thi công và sản xuất lắp đặt. Ngày 14/6 nhận thông báo trúng thầu , ngày 15 khảo sát , ngày 16 bắt đầu vào tháo dỡ, ngày 29 bàn giao để ngày 30 Khai trương.

Cám ơn team văn phòng và xưởng đã nỗ lực cháy mình. Cám ơn Team khách hàng và chủ đầu tư hỗ trợ tối đa.

Cám ơn, cám ơn, cám ơn 

Chúc Apax Leader khai trương hồng phát, phát triển vững mạnh.

 • APAX LEADER HẬU GIANG: Trường học by Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn,

  APAX LEADER HẬU GIANG

 • APAX LEADER HẬU GIANG: Trường học by Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn,

  APAX LEADER HẬU GIANG

 • APAX LEADER HẬU GIANG: Trường học by Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn,

  APAX LEADER HẬU GIANG

 • APAX LEADER HẬU GIANG: Trường học by Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn,

  APAX LEADER HẬU GIANG

 • APAX LEADER HẬU GIANG: Trường học by Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn,

  APAX LEADER HẬU GIANG

 • APAX LEADER HẬU GIANG: Trường học by Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn,

  APAX LEADER HẬU GIANG

 • APAX LEADER HẬU GIANG: Trường học by Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn,

  APAX LEADER HẬU GIANG

 • APAX LEADER HẬU GIANG: Trường học by Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn,

  APAX LEADER HẬU GIANG

 • APAX LEADER HẬU GIANG: Trường học by Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Suối Nguồn,

  APAX LEADER HẬU GIANG

Admin-Area