Project Siavonga, Zambia. by Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd | homify
Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình Thống kê Cao cấp
Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd
Deborah Garth Interior Desi...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Project Siavonga, Zambia.

 • Phòng tắm phong cách hiện đại bởi Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["ZA"] [Published] Project Siavonga by Deborah Garth Interior Design International
 • Phòng tắm phong cách hiện đại bởi Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["ZA"] [Published] Project Siavonga by Deborah Garth Interior Design International

  We have replaced some of the tile with a light colored subway tile that has calmed the space down. The hardware has modern but strong presence which compliments the space all together.

 • Nhà bếp phong cách hiện đại bởi Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 2
  ["ZA"] [Published] 5 Amazing ideas for dining room spaces inspired by professional interior designers in Johannesburg
  ["ZA"] [Published] Project Siavonga by Deborah Garth Interior Design International
 • Nhà bếp phong cách hiện đại bởi Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["ZA"] [Published] Project Siavonga by Deborah Garth Interior Design International
 • Nhà bếp phong cách hiện đại bởi Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["ZA"] [Published] Project Siavonga by Deborah Garth Interior Design International
 • Nhà bếp phong cách hiện đại bởi Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd Hiện đại

Admin-Area