Vintage Carved Deity | homify
Vintage Archive
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Vintage Archive
Vintage Archive
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Vintage Carved Deity

Beautiful Religious statue, probably Shiva from Hindu temple. Vintage Carved hardwood with faded painted decoration. Practical size for interior

H100cm W33cm D30cm

 • Vintage Carved Deity Vintage Archive ArtworkOther artistic objects

  Vintage Carved Deity

  Beautiful Religious statue, probably Shiva from Hindu temple. Vintage Carved hardwood with faded painted decoration. Practical size for interior

  H100cm W33cm D30cm

 • Vintage Carved Deity Vintage Archive ArtworkOther artistic objects

  Vintage Carved Deity

  Beautiful Religious statue, probably Shiva from Hindu temple. Vintage Carved hardwood with faded painted decoration. Practical size for interior

  H100cm W33cm D30cm

 • Vintage Carved Deity Vintage Archive ArtworkOther artistic objects

  Vintage Carved Deity

  Beautiful Religious statue, probably Shiva from Hindu temple. Vintage Carved hardwood with faded painted decoration. Practical size for interior

  H100cm W33cm D30cm

 • Vintage Carved Deity Vintage Archive ArtworkOther artistic objects

  Vintage Carved Deity

  Beautiful Religious statue, probably Shiva from Hindu temple. Vintage Carved hardwood with faded painted decoration. Practical size for interior

  H100cm W33cm D30cm

 • Vintage Carved Deity Vintage Archive ArtworkOther artistic objects

  Vintage Carved Deity

  Beautiful Religious statue, probably Shiva from Hindu temple. Vintage Carved hardwood with faded painted decoration. Practical size for interior

  H100cm W33cm D30cm

Admin-Area