NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH - 1 TẦNG by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh
công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh

công ty cổ phần Thiết kế Ki…

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh
công ty cổ phần Thiết kế Ki...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG

Nhà hàng thiết kế 1 tầng bao gồm : 1 nhà hàng chính 450m2, 01 nhà phục vụ + wc chung 200m2 , 7 Căn phòng ăn VIP riêng phân tán 30m2 . 

 • NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH - 1 TẦNG:  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh,

  NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG

 • NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG:  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh,

  NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG

 • NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG:  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh,

  NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG

 • NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG:  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh,

  NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG

 • NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG:  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh,

  NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG

 • NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG:  by công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Việt Xanh,

  NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG

Admin-Area