chimi burger | homify
ORTA VISUAL

chimi burger

Tổng kích thước
20 × 3.5 × 4 m / 80 m² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
Tổng chi phí
₫289,058,815
  • ORTA VISUAL Nhà hàng

  • ORTA VISUAL Nhà hàng

Admin-Area