Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại - Công ty Tây Đô, khu đô thị Tân Tây Đô by An Viet Trading and Interior Service Joint Stock Company | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
An Viet Trading and Interior Service Joint Stock Company
An Viet Trading and Interior Service Joint Stock Company

An Viet Trading and Interio…

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
An Viet Trading and Interior Service Joint Stock Company
An Viet Trading and Interio...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại – Công ty Tây Đô, khu đô thị Tân Tây Đô

Tổng kích thước
9 × 3 × 8 m / 72 m² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
Tổng chi phí
₫9,500,000
 • Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại - Công ty Tây Đô, khu đô thị Tân Tây Đô: {:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"} by An Viet Trading and Interior Service Joint Stock Company,

  Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại – Công ty Tây Đô, khu đô thị Tân Tây Đô

 • Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại – Công ty Tây Đô, khu đô thị Tân Tây Đô: {:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"} by An Viet Trading and Interior Service Joint Stock Company,

  Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại – Công ty Tây Đô, khu đô thị Tân Tây Đô

 • Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại – Công ty Tây Đô, khu đô thị Tân Tây Đô: {:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"} by An Viet Trading and Interior Service Joint Stock Company,

  Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại – Công ty Tây Đô, khu đô thị Tân Tây Đô

 • Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại – Công ty Tây Đô, khu đô thị Tân Tây Đô: {:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"} by An Viet Trading and Interior Service Joint Stock Company,

  Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại – Công ty Tây Đô, khu đô thị Tân Tây Đô

 • Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại – Công ty Tây Đô, khu đô thị Tân Tây Đô: {:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"} by An Viet Trading and Interior Service Joint Stock Company,

  Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại – Công ty Tây Đô, khu đô thị Tân Tây Đô

Admin-Area