Georgian country house extended with a beautiful orangery that blends harmoniously with the house by Vale Garden Houses | homify
Vale Garden Houses
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Georgian country house extended with a beautiful orangery that blends harmoniously with the house

 • Georgian country house extended with a beautiful orangery that blends harmoniously with the house Nhà kính phong cách kinh điển bởi Vale Garden Houses Kinh điển Gỗ Wood effect

  Georgian country house extended with a beautiful orangery that blends harmoniously with the house

 • Alternative angle of a Georgian country house extended with a bespoke orangery Nhà kính phong cách kinh điển bởi Vale Garden Houses Kinh điển Gỗ Wood effect

  Alternative angle of a Georgian country house extended with a bespoke orangery

 • The view from the garden of a bespoke orangery on a beautiful Georgian home Nhà kính phong cách kinh điển bởi Vale Garden Houses Kinh điển Gỗ Wood effect

  The view from the garden of a bespoke orangery on a beautiful Georgian home

 • Interior view of a beautiful orangery looking out to the garden Nhà kính phong cách kinh điển bởi Vale Garden Houses Kinh điển Gỗ Wood effect

  Interior view of a beautiful orangery looking out to the garden

 • Bespoke orangery internal view with open views to the garden Nhà kính phong cách kinh điển bởi Vale Garden Houses Kinh điển Gỗ Wood effect

  Bespoke orangery internal view with open views to the garden

Admin-Area