Massiris Cafe' by EMC2Architetti | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
EMC2Architetti
EMC2Architetti

EMC2Architetti

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
EMC2Architetti
EMC2Architetti
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Massiris Cafe'

Tổng kích thước
100 m² (Khu vực)
 • Quán bar & club theo EMC2Architetti, Hiện đại

 • hiện đại theo EMC2Architetti, Hiện đại

 • Quán bar & club theo EMC2Architetti, Hiện đại

 • Quán bar & club theo EMC2Architetti, Hiện đại

 • Quán bar & club theo EMC2Architetti, Hiện đại

 • Quán bar & club theo EMC2Architetti, Hiện đại

 • Quán bar & club theo EMC2Architetti, Hiện đại

 • Quán bar & club theo EMC2Architetti, Hiện đại

Admin-Area