Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Vũ Hưng Thịnh

_Thi công Nhà phố đẹp Đà Nẵng | Ms. Hoàng

Anh chị em thấy sản phẩm làm ra giống ảnh 3D hay đẹp hơn? :)

http://vuhungthinh.co/thi-cong-nha-pho-da-nang-ms-hoang/ 

-

Hạn mục: Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

Quy mô: 3 tầng (1.85 tỷ)Chủ đầu tư: Ms. Hoàng

Năm: 2020

-

Công ty TNHH XD & TM Vũ Hưng Thịnh

41 Tiên Sơn 4, Đà Nẵng

www.vuhungthinh.co

* * * * * *

[ENG]

Do you think the product is more like 3D perspective or more beautiful? http://vuhungthinh.co/thi-cong-nha-pho-da-nang-ms-hoang/

-

Scope of work: Full-service construction

Scale: 3 floors (1.85 billions)

Investor: Ms. Hoàng

Năm: 2020

-

Vu Hung Thinh Construction & Commercial Co.,Ltd

41 Tiên Sơn 4, Đà Nẵng

www.vuhungthinh.co

#vuhungthinh #chiakhoatraotay #thicongtho #thicongtrongoi#xaydungdanang #xaydungmientrung #xaydunghoian#xaynhapho #xaybietthu #xayhomestay #xaykhachsan #xaynhahang #xaydungdetruongton

#FullServiceConstruction #VietnamConstruction #DanangConstruction #DanangSkyline #VietnamSkyline#VietnamTower #DanangTower

Tổng chi phí
₫1,850,000,000
 • _Thi công Nhà phố đẹp Đà Nẵng | Ms. Hoàng Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Vũ Hưng Thịnh

  _Thi công Nhà phố đẹp Đà Nẵng | Ms. Hoàng

 • _Thi công Nhà phố đẹp Đà Nẵng | Ms. Hoàng Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Vũ Hưng Thịnh

  _Thi công Nhà phố đẹp Đà Nẵng | Ms. Hoàng

 • _Thi công Nhà phố đẹp Đà Nẵng | Ms. Hoàng Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Vũ Hưng Thịnh

  _Thi công Nhà phố đẹp Đà Nẵng | Ms. Hoàng

 • _Thi công Nhà phố đẹp Đà Nẵng | Ms. Hoàng Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Vũ Hưng Thịnh

  _Thi công Nhà phố đẹp Đà Nẵng | Ms. Hoàng

 • _Thi công Nhà phố đẹp Đà Nẵng | Ms. Hoàng Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Vũ Hưng Thịnh

  _Thi công Nhà phố đẹp Đà Nẵng | Ms. Hoàng

Admin-Area