PLEASANT ANGLE HOUSE by 株式会社プラスディー設計室 | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
株式会社プラスディー設計室
株式会社プラスディー設計室

株式会社プラスディー設計室

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
株式会社プラスディー設計室
株式会社プラスディー設計室
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

PLEASANT ANGLE HOUSE

 • Nhà theo 株式会社プラスディー設計室, Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 6
  ["JP"] [Published] 包まれるようなファサードbest5 – 包容力のあるデザインの家!
  ["JP"] [Published] 今週のベスト5アイデアブック (8月1日)
  ["JP"] [Published] 繋がりを生み出す家
  ["KR"] [Published] 쾌적한 앵글 하우스(Engle Hause)
  ["TW"] [Published] 美得不像話!呈現完美 60°的 37 坪日式家庭房子
  ["TW"] [Published] 郊區別墅: 18 間有木頭露臺的超舒適住宅
 • Phòng ăn theo 株式会社プラスディー設計室, Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 3
  ["JP"] [Published] 繋がりを生み出す家
  ["KR"] [Published] 쾌적한 앵글 하우스(Engle Hause)
  ["TW"] [Published] 美得不像話!呈現完美 60°的 37 坪日式家庭房子
 • Nhà theo 株式会社プラスディー設計室, Chiết trung

 • Phòng khách theo 株式会社プラスディー設計室, Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["JP"] [Published] 繋がりを生み出す家
 • Phòng khách theo 株式会社プラスディー設計室, Chiết trung

 • Phòng khách theo 株式会社プラスディー設計室, Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 3
  ["JP"] [Published] 繋がりを生み出す家
  ["KR"] [Published] 쾌적한 앵글 하우스(Engle Hause)
  ["TW"] [Published] 美得不像話!呈現完美 60°的 37 坪日式家庭房子
 • Phòng tắm theo 株式会社プラスディー設計室, Chiết trung

 • Phòng tắm theo 株式会社プラスディー設計室, Chiết trung

 • Phòng ăn theo 株式会社プラスディー設計室, Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["JP"] [Published] 繋がりを生み出す家
 • Nhà theo 株式会社プラスディー設計室, Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 2
  ["JP"] [Published] 繋がりを生み出す家
  ["KR"] [Published] 쾌적한 앵글 하우스(Engle Hause)

Admin-Area