Mini Cabinet. | homify
Duncan Meerding
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Duncan Meerding
Duncan Meerding
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Mini Cabinet.

Utilising a small amount of space, this cabinet can be used for organising one’s home or office. The drawer fronts, which make a zig-zag pattern, are made from salvaged Tasmanian She Oak (Casuarina). Measuring approximately half a metre high, 230mm deep and 300mm wide this piece can also be employed in a space as a side table. This particular piece was made from Tasmanian Eucalyptus with She Oak draw fronts and legs. This design can be made to order or larger variants can be commissioned.

  • Mini Cabinet. Duncan Meerding BedroomWardrobes & closets

    Mini Cabinet.

    Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
    Sổ tay ý tưởng: 1
    ["NL"] [Published] Innovatief houten design

Admin-Area