Krzesło ze stali i skóry by NordLoft - Industrial Design | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
NordLoft – Industrial Design
NordLoft – Industrial Design

NordLoft – Industrial Design

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
NordLoft – Industrial Design
NordLoft - Industrial Design
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!
 • công nghiệp theo NordLoft - Industrial Design, Công nghiệp

  Steel and leather chair

  Steel and leather chair

  Designed by Urszula Kalczyńska, Graf-it design. Futuristically looking, ergonomically correct and surprisingly comfortable chair. Natural, raw steel construction finished with a very soft leather seating.

 • công nghiệp theo NordLoft - Industrial Design, Công nghiệp

  Steel and leather chair

  Steel and leather chair

  Designed by Urszula Kalczyńska, Graf-it design. Futuristically looking, ergonomically correct and surprisingly comfortable chair. Natural, raw steel construction finished with a very soft leather seating.

 • công nghiệp theo NordLoft - Industrial Design, Công nghiệp

  Steel and leather chair

  Steel and leather chair

  Designed by Urszula Kalczyńska, Graf-it design. Futuristically looking, ergonomically correct and surprisingly comfortable chair. Natural, raw steel construction finished with a very soft leather seating.

 • công nghiệp theo NordLoft - Industrial Design, Công nghiệp

  Steel and leather chair

  Steel and leather chair

  Designed by Urszula Kalczyńska, Graf-it design. Futuristically looking, ergonomically correct and surprisingly comfortable chair. Natural, raw steel construction finished with a very soft leather seating.

 • công nghiệp theo NordLoft - Industrial Design, Công nghiệp

  Steel and leather chair

  Steel and leather chair

  Designed by Urszula Kalczyńska, Graf-it design. Futuristically looking, ergonomically correct and surprisingly comfortable chair. Natural, raw steel construction finished with a very soft leather seating.

Admin-Area