Phòng ăn phong cách mộc mạc

 1. Khu vực chờ view 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 2. Phong cách Rustic ~ Rustic style ~ Vinhomes Central Park: Phòng ăn by ICON INTERIOR
 3. Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
  Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
 4. Phong cách Rustic ~ Rustic style ~ Vinhomes Central Park: Phòng ăn by ICON INTERIOR
 5. nghệ nhân kiến trúc: Phòng ăn by Nghệ nhân Kiến trúc
 6. Phòng bếp: Phòng ăn by Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Không Gian Đẹp
 7. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 8. Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
  Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
 9. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 10. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 11. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 12. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 13. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 14. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 15. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 16. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 17. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 18. Tầng 1 - Phòng trong view 4: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 19. Tầng 1 - Phòng trong view 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 20. Tầng 1 - Phòng trong view 2: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 21. Tầng 1 - Phòng trong view 1: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 22. Khu vực tiểu cảnh: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 23. Tầng 1 - Phòng trong: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 24. Khu vực quầy bar: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 25. Tầng 1 - Phòng ngoài: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 26. Khu vực chờ view 2: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 27. Phối cảnh tầng 1 khu vực quầy Lễ tân: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
 28. NHÀ LÔ PHỐ: Phòng ăn by DCOR
 29. NHÀ LÔ PHỐ: Phòng ăn by DCOR
 30. NHÀ LÔ PHỐ: Phòng ăn by DCOR
 31. Phòng ăn by 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
 32. Phòng ăn by dwarf
 33. Phòng ăn by Fabio Carria