Phòng ăn phong cách mộc mạc

 1. Phòng bếp: Phòng ăn by Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Không Gian Đẹp
 2. nghệ nhân kiến trúc: Phòng ăn by Nghệ nhân Kiến trúc
 3. Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
  Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
 4. Tầng 1 - Phòng trong view 1: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 5. Phong cách Rustic ~ Rustic style ~ Vinhomes Central Park: Phòng ăn by ICON INTERIOR
 6. Phong cách Rustic ~ Rustic style ~ Vinhomes Central Park: Phòng ăn by ICON INTERIOR
 7. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 8. Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
  Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
 9. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 10. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 11. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 12. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 13. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 14. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 15. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 16. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 17. Tầng 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 18. Tầng 1 - Phòng trong view 4: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 19. Tầng 1 - Phòng trong view 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 20. Tầng 1 - Phòng trong view 2: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 21. Khu vực tiểu cảnh: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 22. Tầng 1 - Phòng trong: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 23. Khu vực quầy bar: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 24. Tầng 1 - Phòng ngoài: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 25. Khu vực chờ view 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 26. Khu vực chờ view 2: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 27. Phối cảnh tầng 1 khu vực quầy Lễ tân: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Ad
 28. NHÀ LÔ PHỐ: Phòng ăn by DCOR
 29. NHÀ LÔ PHỐ: Phòng ăn by DCOR
 30. NHÀ LÔ PHỐ: Phòng ăn by DCOR
 31. Phòng ăn by ALTS DESIGN OFFICE
 32. Phòng ăn by ALTS DESIGN OFFICE
 33. Phòng ăn by Go Interiors GmbH