Phòng

  1. Mặt tiền ngôi nhà được thiết kế mặt kính lớn kéo dài xuống tận đáy.:  Cửa nhà để xe by Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Song Phát